Επιχειρείν

Ημερίδα στο Επιμελητήριο με θέμα την κοστολόγηση

Το Επιμελητήριο Λάρισσας σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διοργανώνουν ημερίδα την 12-5-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 (2ος όροφος) με θέμα:

Untitled-2
Untitled-2

«Η κοστολόγηση ως εργαλείο: √οργάνωσης της παραγωγής √καθοδήγησης του  τμήματος πωλήσεων και √λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων»

Εισήγηση: κ. Δημήτρης Γκίνογλου, Καθηγητής Λογιστικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

«Η σημασία της κοστολόγησης στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, Γενικά ζητήματα κοστολόγησης»

Παρουσίαση: κ. Κώστας Σταυριανίδης, Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης-Κοστολόγος

  1. Πώς διαμορφώνεται (συντίθεται)  το τελικό κόστος ανά προϊόν
  2. Πώς αναλύεται (διαρθρώνεται) το τελικό κόστος ενός προϊόντος
  3. Πώς προκύπτει το κόστος για κάθε φάση μεταποίησης και πώς η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την αξιολόγηση επενδύσεων
  4. Πώς διαρθρώνονται τα κόστη στην επιχείρηση,   και πού διαμορφώνεται το νεκρό σημείο της επιχείρησης
  5. Πώς δημιουργώ μία προϋπολογιστική περίοδο και πώς την συγκρίνω αυτή με την αντίστοιχη απολογιστική
  6. Πόσο είναι το κόστος αδράνειας, γιατί είναι χρήσιμη η πληροφορία αυτή και τι διορθωτικές ενέργειες προκύπτουν από την πληροφορία αυτή
  7. Ποια είναι η παραγωγικότητα για κάθε τμήμα της επιχείρησης καθώς και για το σύνολο της επιχείρησης, πώς συνδέεται αυτή με το κόστος αδράνειας και πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την πληροφορία αυτή το τμήμα Μάρκετινγκ αλλά και ο υπεύθυνος παραγωγής
  8. Πώς επηρεάζει το τελικό κόστος ανά προϊόν η αύξηση ενός είδους κόστους, π.χ. του ενεργειακού κόστους κατά 10%, και πώς εκφράζεται αυτό στο κόστος αδράνειας

Για αιτήσεις συμμετοχής παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Επιμελητήριο Λάρισσας  Παπακυριαζή 44   και στο τηλέφωνο .: +30 2410 536452, 532449(εσωτ. 117, Αρμόδιος Κων/νος Σιούρας),  fax:  +30 2410 257522,email: info@larissa-chamber.gr

 

Close